Bekjempelse av VHS i Storfjorden

Faglig vurdering i forbindelse med
bekjempelse av viral hemoragisk
septikemi (VHS) i Storfjorden

Irene Ørpetveit

Forsker, Biosikkerhetsansvarlig
Mobilnr: +47 47604932
E-post: irene.orpetveit@vetinst.no

Ole-Bendik Dale

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 41286118
E-post: ole.b.dale@vetinst.no

Atle Lillehaug

Sekniorforsker
Mobilnr: +47 91871672
E-post: atle.lillehaug@vetinst.no

Alle ansatte