Bekjempelse av VHS i Storfjorden

Faglig vurdering i forbindelse med
bekjempelse av viral hemoragisk
septikemi (VHS) i Storfjorden