Risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved bruk av leppefisk i norsk laksefiskoppdrett

Veterinærinstituttet har foretatt en risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved flytting av leppefisk ut av bekjempelsessonen for pankreassykdom (pancreas disease – PD) eller gjenbruk av leppefisk uavhengig av sonestatus.

Det er også foreslått risikoreduserende tiltak. Vurderingene er basert på tilgjengelig kunnskap per dags dato om pankreassykdom, PD-virus og leppefisk.

Anne Berit Olsen

Veterinær / forsker
Mobilnr: +47 90156348
E-post: anne-berit.olsen@vetinst.no

Britt Bang Jensen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 46543817
E-post: britt-bang.jensen@vetinst.no

Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær
Mobilnr: +47 90409078
E-post: hanne.nilsen@vetinst.no

Britt Gjerset

Forsker
Mobilnr: +47 97561592
E-post: britt.gjerset@vetinst.no

Alle ansatte