Risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved bruk av leppefisk i norsk laksefiskoppdrett

Veterinærinstituttet har foretatt en risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved flytting av leppefisk ut av bekjempelsessonen for pankreassykdom (pancreas disease – PD) eller gjenbruk av leppefisk uavhengig av sonestatus.

Det er også foreslått risikoreduserende tiltak. Vurderingene er basert på tilgjengelig kunnskap per dags dato om pankreassykdom, PD-virus og leppefisk.