Risikovurdering ved import av tropiske reker fra Hawaii for oppdrett i Norge

Rapport.

På bakgrunn av eventuell import av stamdyr av hvit Stillehavsreke, Litopenaeus vannamei fra Hawaii for opdrett i Norge, og på bestilling fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, er det gjennomført en kvalitativ vurdering av importrisikoen etter retningslinjer som er gitt av OIE (2005).