Kartlegging av E. coli hos sau - resultater fra prøver samlet inn i 2006

Med bakgrunn i utbruddet forårsaket av E. coli O103:H25 våren 2006, besluttet Mattilsynet høsten 2006 å kartlegge forekomsten av enkelte O-grupper av E. coli (O26, O103, O111, O145 og O157) i norske sauebesetninger.

I bestilling fra Mattilsynet (Deres ref 2007/15487) spesifiseres at kartleggingen i første omgang skal fremskaffe kunnskap om forekomst og eventuelle geografiske forskjeller for E. coli O103 og O157.

Videre står det i bestillingen at ”Veterinærinstituttet skal utarbeide en rapport etter at prøvene fra høsten 2006 er ferdig analysert for E. coli O103 og O157 iht. metodikk som omtalt i denne bestillingen. Denne skal inneholde prøveresultater for hvert fylke. Rapporten skal oversendes Mattilsynet innen 15. september 2007”.

Denne rapporten omfatter resultater for E. coli O103 og E. coli O157 for prøver samlet inn i 2006.

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte