Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling

Denne rapporten oppsummerer resultater fra ”Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling” i 2006.

Handlingsplanen vedrørende Campylobacter hos norsk slaktekylling ble iverksatt våren 2001 og er resultatet av en samhandling mellom en rekke aktører på veien fra ”jord-til-bord”; tilsynsmyndigheter, forvaltningsstøtteinstitusjoner og fjørfenæringen. Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet koordinerer de ulike aktivitetene i handlingsplanen og bearbeider og presenterer resultatene fra overvåkingsprogrammet og produktundersøkelsene.

Målet med handlingsplanen er å redusere forbrukernes eksponering for Campylobacter via norsk slaktekylling.