Hold av ender, gjess og vaktler: Naturlige behov og andre forhold av betydning for dyrevelferden

Denne rapporten omhandler naturlige behov og andre forhold av betydning for dyrevelferden hos ender, gjess og vaktler.

Mattilsynet ønsker på sikt å erstatte forskrift om hold av høns og kalkun med en velferdsforskrift for flere fjørfearter. I Norge har vi i dag et lite antall produsenter som driver kommersielt oppdrett av ender og gjess. Vaktler holdes i all hovedsak i hobbysammenheng i Norge, men det finnes et fåtall aktører som driver kommersiell virksomhet med oppdrett av vaktler for salg av egg og kjøtt.

Som ledd i utarbeidelsen av relevante og hensiktsmessige regelverkskrav, fikk Veterinærinstituttet i oppdrag av Mattilsynet å kartlegge hva som foreligger av vitenskapelige data om forhold som er viktig ved hold av ender, gjess og vaktler for å ivareta dyras velferd. Dette inkluderer naturlig atferd, behov for fôr og vann, behov knyttet til husrom, fjærpleie, helsemessige forhold og andre forhold som kan påvirke velferden som for eksempel inngrep og håndtering.

Michaela Falk

Fagansvarlig smådyr og kamelider
Vis telefonnummer
Send e-post

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Solveig Marie Stubsjøen

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte