Dyrehelserapporten 2022

Dyrehelserapporten 2022 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr. Likevel var det i 2022 utbrudd av flere sykdommer man trodde vi hadde blitt kvitt i Norge.  2022 var også et år med flere rapporterte mistanker om listeførte sykdommer enn vi har sett de senere årene.

Dette er fjerde gang Veterinærinstituttet lanserer denne rapporten, hvor informasjonsgrunnlaget er nasjonale overvåkningsprogrammer, Veterinærinstituttets undersøkelser, øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd.

Den årlige Dyrehelserapporten gir en samlet status for smittsomme sykdommer og velferd hos produksjonsdyr, kjæledyr, hest, kamelider og vilt. For de fleste dyrearter er det gitt en generell statusbeskrivelse, samt at det er trukket frem én eksisterende sykdom/problemstilling og én mulig trussel som er beskrevet mer i detalj. I tillegg har dyrevelferd og overvåking av antibiotikaresistens viet egne kapitler i rapporten.