Fiskehelserapporten 2021

Flere laks enn noen gang døde en for tidlig død i norsk oppdrett i 2021. Fiskehelserapporten 2021 viser at situasjon preges av en rekke ulike sykdommer og lusebehandlinger som er en stor belastning for oppdrettsfisken.

I 2021 er dødeligheten hos både laksefisk og rensefisk fremdeles høy. Det er mange forskjellige årsaker til den høye dødeligheten som infeksjonssykdommer, dårlig miljøforhold, skader (traumer) og manglende fysiologisk tilpasning. Samspillet mellom disse kan være komplekse og sammensatte. I sammendraget belyser vi noen av de viktigste helseutfordringene vi ser i norsk oppdrettsnæring og hos vill laksefisk i 2021, i tillegg til alvorlige sykdommer som stadig trekker nærmere norske farvann. I de ulike kapitlene kan man lese mer om de nevnte helseutfordringene og flere sykdommer.