Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2014

Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport en rent faglig årsrapport for 2014 som summerer opp viktige aktiviteter innen helse og velferd hos dyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet.

Veterinærinstituttets hovedmål er å bidra til god beredskap, helse og velferd hos dyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet, gjennom forskning, diagnostikk og rådgivning. Aktiviteten har også som mål å bidra til en etisk forsvarlig bioproduksjon og bærekraftig utvikling. Veterinærinstituttet har arbeidet aktivt innen alle disse områdene i 2014 for å nå sine mål.

God kunnskap om helsesituasjonen i dyrepopulasjonene er en forutsetning for god beredskap. Likeledes er det viktig å ha omfattende kunnskap om forekomsten av smittestoffer og toksiske forbindelser i fôr og mat. Veterinærinstituttet overvåker helsesituasjonen hos fisk, vilt og husdyr ut fra et ‘én helse’-perspektiv. Det betyr at vi også vurderer betydningen av fisk og dyrs helse for menneskers helse og miljø.

Formålet med overvåkingen er å oppdage sykdom tidlig for dermed å bidra til effektiv og rask sykdomsbekjempelse og opprettholdelse av sunne dyrepopulasjoner. Vi fokuserer både på å oppdage nye sykdommer og «gamle» sykdommer som kan gi økte problemer.

Forfattere
Merete Hofshagen, Mona Torp, Berit Tafjord Heier, Anne Margrete Urdahl, Randi Grøntvedt, Gro Johannessen, Taran Skjerdal, Hege Divon, Ida Skaar, Arne Holst Jensen, Gunnar Eriksen, Anne-Gerd Gjevre, Brit Hjeltnes, Åse Helen Garseth, Asle Moen, Trude Vrålstad, Ståle Sviland, Tormod Mørk, Annette Kampen, Carl Andreas Grøntvedt, Bruce David, Anne Nordstoga, Kjell Handeland, Turid Vikøren, Knut Madslien, Solveig Marie Stubsjøen, Cecilie Mejdell, Aksel Bernhoft og Semir Loncarevic.