Zoonoserapporten 2022

Vi har lite smitte med zoonoser fra vann, mat og dyr til mennesker i Norge. Zoonotiske sykdommer har generelt begrenset betydning for dyre- og folkehelsen her til lands.

Med unntak av en påvisning av storfetuberkulose hos ku i Norge i desember 2022, en sykdom Norge har fristatus for hos dyr, er situasjonen i Norge stabil. Det viser Zoonoserapporten for 2022, en rapport som dokumenterer forekomsten av zoonoser i Norge.

Rapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker som forårsakes av ulike smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner.