Bekjempelse av signalkreps i Dammane landskapsvernområde

Det er i denne utredningen vurdert ulike potensielle måter å fjerne signalkreps fra Dammane landskapsvernområde. 

Roar Sandodden

Seniorforsker 1110, Gruppeleder
Mobilnr: +47 91749610
E-post: roar.sandodden@vetinst.no

Alle ansatte