Bekjempelse av signalkreps i Dammane landskapsvernområde

Det er i denne utredningen vurdert ulike potensielle måter å fjerne signalkreps fra Dammane landskapsvernområde.