Kartlegging av E.coli hos sau - sluttrapport

Med bakgrunn i utbruddet forårsaket av E. coli O103:H25 våren 2006, besluttet Mattilsynet å kartlegge forekomsten av enkelte O-grupper av E. coli i norske sauebesetninger.