Kartlegging av E.coli hos sau - sluttrapport

Med bakgrunn i utbruddet forårsaket av E. coli O103:H25 våren 2006, besluttet Mattilsynet å kartlegge forekomsten av enkelte O-grupper av E. coli i norske sauebesetninger.

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Mobilnr: 4792864102
E-post: anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Kofitsyo Sewornu Cudjoe

Seniorrådgiver
Mobilnr: +47 95084712
E-post: kofitsyo.cudjoe@vetinst.no

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Petter Hopp

Seniorforsker
Mobilnr: 4790261391
E-post: petter.hopp@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Marianne Sunde

Seniorforsker
Mobilnr: +47 90093415
E-post: marianne.sunde@vetinst.no

Alle ansatte