The Norwegian Zoonoses Report 2017

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2017 var stabil sammenlignet med de siste årene.

Forekomsten av Campylobacter og Salmonella både hos mennesker og dyr er stabil, og er lav i Norge sammenlignet med andre europeiske land.

Hos mennesker fortsetter antall meldte tilfeller av smitte med E. coli (VTEC) å øke noe. Denne økningen kan forklares med at det brukes andre diagnostiske metoder på laboratoriene, men utviklingen er likevel bekymringsfull da slike bakterier kan gi alvorlig sykdom, spesielt hos barn.

Hannah Joan Jørgensen

Forsker, veterinær
Mobilnr: +47 90593068
E-post: hannah.jorgensen@vetinst.no

Berit Tafjord Heier

Seniorforsker, Veterinær PhD
Mobilnr: +47 91659931
E-post: berit.heier@vetinst.no

Alle ansatte