The Norwegian Zoonoses Report 2017

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2017 var stabil sammenlignet med de siste årene.

Forekomsten av Campylobacter og Salmonella både hos mennesker og dyr er stabil, og er lav i Norge sammenlignet med andre europeiske land.

Hos mennesker fortsetter antall meldte tilfeller av smitte med E. coli (VTEC) å øke noe. Denne økningen kan forklares med at det brukes andre diagnostiske metoder på laboratoriene, men utviklingen er likevel bekymringsfull da slike bakterier kan gi alvorlig sykdom, spesielt hos barn.