MRSA hos svin

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

La-MRSA hos produksjonsdyr regnes som liste 2-sykdom, og er meldepliktig. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet

2023

The surveillance programme in 2023 did not detect any pig herds with MRSA. In total, 541 herds were included in the survey, of which 70 were genetic nucleus or multiplier herds, 11 herds were central units of the sow pool herds, 14 were of the largest farrow to grower or farrow to finish herds, and the remaining 446 were herds with more than 10 sows.

Last ned rapporten

Eldre rapporter