MRSA hos svin

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

2017

The surveillance programme in 2017 did not detect any pig herds with LA-MRSA CC398. However, MRSA CC7, and CC130 and CC425 were detected in one multiplier herd and in two farrow to finish herds, respectively. MRSA was not detected in any of the genetic nucleus herds, nor in the central units of the sow pool herds. In total, 826 herds were included in the survey, of which 85 were genetic nucleus or multiplier herds, 12 herds were the central units of sow pool herds, and 729 were herds with more than 10 sows.

Last ned rapporten

Eldre rapporter