MRSA hos svin

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

La-MRSA hos produksjonsdyr regnes som liste 2-sykdom, og er meldepliktig. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet

2022

The surveillance programme in 2022 did not detect any pig herds with MRSA. In total, 591 herds were included in the survey, of which 82 were genetic nucleus or multiplier herds, 11 herds were central units of the sow pool herds, 16 were of the largest farrow to grower or farrow to finish herds, and the remaining 482 were herds with more than 10 sows.

Last ned rapporten

Eldre rapporter