Gyrodactylus salaris funnet på røye (Salvelinus alpinus) i Fustvatnet (Nordland); patogen for laks (Salmo salar)?

Gyrodactylus salaris ble i 2010 påvist på viltlevende røye (Salvelinus alpinus) i innsjøer ovenfor lakseførende strekning i Fustavassdraget. Den naturlige oppvandringen av laks (Salmo salar) til disse innsjøene ble stanset da fisketrappa i elven Fusta ble stengt i 1992, og laksen har trolig vært fraværende i innsjøene siden.

Denne rapporten beskriver et forsøk som ble gjennomført for å undersøke hvordan infeksjoner med G. salaris som har levd på røye i Fustvatnet i mange generasjoner, utvikler seg når parasitten overføres til laksunger fra Fustas egne laksestamme. Med andre ord; er det en patogen variant av G. salaris som har overlevd på røye i snart tjue år?

Resultatene fra forsøket viser at G. salaris fra røye i Fustvatnet og G. salaris fra laks i Fusta (kjent patogen type) har tilnærmet lik populasjonsvekst på laksunger. Det er derfor grunnlag for å konkludere med at parasitten fra røye i Fustvatnet er en patogen variant som vil være dødelig for laksunger hvis den sprer seg til elven Fusta og til andre elver i Vefsnaregionen.

Disse resultatene betyr at utbredelsesområdet til patogen G. salaris i Vefsnaregionen er større enn man tidligere var klar over. Kjemisk behandling mot G. salaris i regionen er dermed blitt betydelig mer komplisert og kostnadskrevende enn først antatt.