Zoonoserapporten 2021

Sammenlignet med mange andre land, har Norge en gunstig situasjon når det gjelder smitte med zoonoser fra vann, mat og dyr. Rapporten for 2021 viser at situasjonen i Norge er stabil og at zoonotiske sykdommer generelt har begrenset betydning for dyrehelsen og folkehelsen her i landet.

Forekomsten av enkelte matbårne zoonoser som salmonellose og campylobacteriose var lavere hos mennesker i 2020 og 2021, og skyldes trolig redusert reiseaktivitet gjennom pandemien.

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker som forårsakes av ulike smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner.

Zoonoserapporten som dokumenterer forekomsten av zoonoser hos mennesker, dyr og i mat i Norge  og er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Veterinærinstituttet har som en av sine oppgaver å bistå Mattilsynet med å holde oversikt over forekomsten av zoonoser hos dyr og i mat og miljø. Denne overvåkningen er avgjørende for å kunne forebygge og bekjempe slike sykdommer på en god måte og for å kunne bevare den gunstige situasjonen vi har i Norge.  

Data blir også årlig rapportert til den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, innen juni hvert år, og inngår i en felles europeisk rapport.