Fiskehelserapporten 2008

I settefiskfasen gir fremdeles infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og gjelleproblemer de største tapene i mange anlegg. 

Av nye trender i 2008 kan vi nevne at det har vært en liten, men markert økning i antall påvisninger av infeksjoner med Yersinia ruckeri på laks og Flavobacterium psychorplhilum på regnbueørret.