Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom (CMS): Spredning, risikofaktorer og
sykdomsforløp i norsk lakseoppdrett (CMS-Epi)

Et treårig forskningsprosjekt ved Veterinærinstituttet har gitt ny kunnskap som vil påvirke håndteringen av CMS i tiden som kommer. I denne sluttrapporten kan du lese om resultatene fra prosjektet. 

Viruset PMCV som kan gi sykdommen kardiomyopatisyndrom (CMS – også kalt hjertesprekk) er mye mer utbredt enn fagmiljøene trodde tidligere. Samtidig utvikles sykdommen bare i halvparten av anleggene som har viruset.

CMS er en alvorlig hjertelidelse som rammer oppdrettslaks. For oppdrettsnæringen er dette nå det største sykdomsproblemet etter lakselus. Den rammer ofte stor fisk og har dermed stor økonomisk betydning. Minst 100 anlegg rammes årlig av sykdommen.

Sluttrapporten gir anbefalinger om hvordan oppdretterne kan begrense forekomsten av CMS. Det omfatter blant annet bedre kontroll over forekomsten av PMCV i settefiskanlegg, valg av stamfisk uten smitte og desinfeksjon av rogn og egg.

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte