Vedlegg til Veterinærinstiuttets rapport 22a-2017: Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016

Innhold i vedlegget
A - Deltagerliste
B - Behandlingskart
C - Punktbeskrivelser
D - Gjennomførte forbehandlinger 2016
E - Eksempler på arbeidsinstruks
F - Resultat rotenonanalyser (tabeller)
G - Datasikkerhetsblad
H - Forklaring fra smolttransportør