Parasitter på vill og oppdrettet torsk – en sammenligning

Parasitter kan fritt bevege seg mellom fisk i åpne merder og ville fiskebestander i området rundt. Torsk er naturlig vert for over 120 parasittarter, og noen av disse vil finne veien inn i merdene. Bakgrunnsnivået av parasitter i de ville bestandene vil i utgangspunktet bestemme infeksjonspresset mot fisk fra klekkeri når denne settes ut. Det er derfor viktig å vite hvilke parasitter som finnes i naturlige bestander av torsk rundt oppdretts­lokalitetene og hvor mange fisk som er naturlig infisert der, for å vurdere utveksling mellom bestandene.

Vill torsk, som blir fanget for å bli foret opp til salgsstørrelse i oppdrettsanlegg, vil ta med seg sin parasittfauna inn til kysten, og vil der møte andre parasitter. Dette prosjektet vil se på utviklingen av parasittfaunaen hos vill og oppdrettet torsk i tre områder med torskeoppdrett, Øksfjord i Finnmark og Helgeland i Nordland, og Ålesund i Møre og Romsdal høst og vår 2006-2008.