AGD - behandlingsstrategier - resistensutvikling hos Paramoeba perurans ved hydrogenperoksidog ferskvannsbehandling

I denne sluttrapporten presenteres resultater fra gjentatte in vitro H2O2- og FV-eksponeringer av et P. perurans-isolat. Fire ulike fremgangsmåter/metoder for in vitro eksponering av P. perurans ble forsøkt, der mulighet for å ta vare på eksponerte amøber for oppformering i ny kultur ble vektlagt.

Forsøkene viste at flytende/frie amøber hadde betydelig høyere følsomhet for FV- og H202-eksponering enn festede/fastsittende amøber. Eksponering av festede amøber ble derfor benyttet i forsøk på å undersøke om P. perurans evner å utvikle nedsatt følsomhet og eventuelt resistens mot FV og H2O2. FVbehandling i to timer ble vurdert til å være en grenseverdi for overlevelse hos P. perurans ved in-vitro behandling av festede amøber.

Testene viste at P. perurans overlevde behandlingene, og amøbene lot seg dyrke opp i kultur etter eksponeringene. Sammenligning av overlevelse og vekst mellom pre-eksponerte og naive amøber ble gjort ved å observere og telle eksponerte amøber fra begge grupper i mikroskop. Det var imidlertid utfordrende å gjøre gode vurderinger for om gjentatte FV- og H2O2-eksponeringer førte til redusert følsomhet hos amøbene.

Metodikk for å besvare denne hypotesen bør baseres på en annen tilnærming enn kun dyrkning og sammenligning av veksthastighet hos amøbekulturer. Dyrkning og kvantifisering av P. perurans ved hjelp av telling av amøber i mikroskop kan brukes som et supplement til annen metodikk.