Fiskehelserapporten 2010

Generelt hadde antall påviste sykdommer på lokalitetsnivå i 2010 samme omfang som i 2009, med noen unntak.

Det ble registrert mer lus i norske oppdrettsanlegg på slutten av både 2010 og 2009 enn på flere år. Lakselussituasjonen ble forverret med hensyn til resistensutvikling, men den varierte mye fra fylke til fylke. Det ble generelt observert økende grad av nedsatt følsomhet/resistens mot de lakselusmidlene som har vært brukt de siste ti årene og som fram til nå har vært svært effektive. Dette gjaldt både emamectinbenzoat og pyretroider. Resistens mot organofosfatet azametiphos (Salmosan) ble også igjen observert flere steder.

Fiskehelsetjenestene rapporterte at det var problematisk å gjennomføre vellykkede koordinerte avlusninger i enkelte regioner.