Brucella hos sau og geit

Veterinærinstituttet har koordinert overvåkning av Brucella hos småfe siden 2003. Brucellose har aldri blitt påvist hos småfe i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere fravær av småfebrucellose (Brucella melitensis). 

Brucellose har aldri blitt påvist hos småfe i Norge.

2021

Brucella melitensis was not detected in any sheep flock or goat herd sampled in 2021.

Last ned rapporten

Eldre rapporter