Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av norsk sauenæring er utført for å kartlegge og sammenligne de viktigste risikomomenter for sauehelse og folkehelse i denne næringen.