Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av norsk sauenæring er utført for å kartlegge og sammenligne de viktigste risikomomenter for sauehelse og folkehelse i denne næringen.

Helga Rachel Høgåsen

Forsker
Mobilnr: +47 95486882
E-post: helga.hogasen@vetinst.no

Mette Valheim

Veterinær, patolog, forsker
Mobilnr: +47 91720593
E-post: mette.valheim@vetinst.no

Alle ansatte