Fiskehelserapporten 2016

Årets fiskehelserapport dokumenterer at det er utfordringer knyttet til helse og velferd i norsk akvakultur også i 2016. Det er viktig at vi i Norge har best mulig oversikt over helsa til dyrene våre.

Foruten en gjennomgang av de ulike sykdommene sortert etter smittestoff og andre helseproblemer hos laksefisk i oppdrett, inneholder rapporten egne kapitler for bl.a. endringer i smitterisiko og fiskevelferd. Siste del av rapporten tar for seg helsesituasjonen hos vill laksefisk og helsesituasjonen for rensefisk. 

Fiskehelserapporten foreligger også på engelsk