Fiskehelserapporten 2016

Årets fiskehelserapport dokumenterer at det er utfordringer knyttet til helse og velferd i norsk akvakultur også i 2016. Det er viktig at vi i Norge har best mulig oversikt over helsa til dyrene våre.

Foruten en gjennomgang av de ulike sykdommene sortert etter smittestoff og andre helseproblemer hos laksefisk i oppdrett, inneholder rapporten egne kapitler for bl.a. endringer i smitterisiko og fiskevelferd. Siste del av rapporten tar for seg helsesituasjonen hos vill laksefisk og helsesituasjonen for rensefisk. 

Les også nyhetssak med kort oppsummering av Fiskehelserapporten. 

Brit Hjeltnes

Fagdirektør fiskehelse
Mobilnr: +47 91889376
E-post: brit.hjeltnes@vetinst.no

Geir Bornø

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91116649
E-post: geir.borno@vetinst.no

Mona Dverdal Jansen

Forsker
Mobilnr: +47 93499808
E-post: mona-dverdal.jansen@vetinst.no

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør
Mobilnr: +47 92080877
E-post: asle.haukaas@vetinst.no

Cecilie Sviland Walde

Forsker
Mobilnr: +47 99716849
E-post: cecilie.walde@vetinst.no

Alle ansatte