Fiskehelserapporten 2016

Årets fiskehelserapport dokumenterer at det er utfordringer knyttet til helse og velferd i norsk akvakultur også i 2016. Det er viktig at vi i Norge har best mulig oversikt over helsa til dyrene våre.

Foruten en gjennomgang av de ulike sykdommene sortert etter smittestoff og andre helseproblemer hos laksefisk i oppdrett, inneholder rapporten egne kapitler for bl.a. endringer i smitterisiko og fiskevelferd. Siste del av rapporten tar for seg helsesituasjonen hos vill laksefisk og helsesituasjonen for rensefisk. 

Fiskehelserapporten foreligger også på engelsk

Geir Bornø

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91116649
E-post: geir.borno@vetinst.no

Mona Dverdal Jansen

Forsker
Mobilnr: +47 93499808
E-post: mona-dverdal.jansen@vetinst.no

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør
Mobilnr: +47 92080877
E-post: Asle.Haukaas@vetinst.no

Cecilie Sviland Walde

Forsker
Mobilnr: +47 90617679
E-post: Cecilie.Walde@vetinst.no

Alle ansatte