Mulig å rotenonbehandle Foldsjøen for å fjerne introdusert gjedde?
Vurderinger ut fra hydrologiske forhold i Foldsjøen og Homlavassdraget, Malvik kommune, Trøndelag

Foldsjøen kan rotenonbehandles for å utrydde gjedde fra vassdraget, men ikke uten at det får negative konsekvenser for laksefisk i vassdraget nedstrøms.

Foldsjøen og oppstrøms lokaliteter kan uten større tekniske utfordringer rotenonbehandles for å utrydde gjedde fra vassdraget. Med dagens tilgjengelige teknologi og erfaring kan dette imidlertid ikke gjennomføres uten å få avrenning av rotenonkonsentrasjoner som er dødelige for laksefisk i vassdraget nedstrøms. Gjennomføring av prosjektet avhenger derfor av bevarings- og reetableringstiltak for lakse- og ørretbestandene i Homla. Avgiftning kan være et alternativ, men dette vil kreve omfattende metodeutvikling og kan ikke gjennomføres før man kan garantere at det vil ha den ønskede effekten. Dette vil fordyre prosjektet betydelig.