BSE hos storfe

Klassisk BSE (bovin spongiform encefalopati) har ikke blitt påvist hos storfe i Norge, men ett atypisk tilfelle av BSE (H-variant) ble påvist i 2015.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av BSE hos storfe. 

Prionsykdommen BSE er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er chronic wasting disease (CWD) for hjort og skrapesjuke for sau. 

2017

Brain samples from 6,959 bovine animals from 2,486 different dairy herds and 1,828 beef cattle herds were submitted for examination in the surveillance and control programme for BSE in Norway 2017. All the 6,816 tested brain samples were negative for BSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter