BSE hos storfe

Klassisk BSE (bovin spongiform encefalopati) har ikke blitt påvist hos storfe i Norge, men ett atypisk tilfelle av BSE (H-variant) ble påvist i 2015.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av BSE hos storfe. 

Prionsykdommen BSE er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er chronic wasting disease (CWD) for hjort og skrapesjuke for sau. 

2023

Brain samples from 6,190 bovine animals from 2,810 dairy herds and 965 beef cattle herds were submitted for examination in the surveillance and control programme for BSE in Norway 2023. A total of 292 samples were rejected. All the 5,898 tested brain samples were negative for BSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter