BSE hos storfe

Klassisk BSE (bovin spongiform encefalopati) har ikke blitt påvist hos storfe i Norge, men ett atypisk tilfelle av BSE (H-variant) ble påvist i 2015.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av BSE hos storfe. 

Prionsykdommen BSE er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er chronic wasting disease (CWD) for hjort og skrapesjuke for sau. 

2019

Brain samples from 7,301 bovine animals from 3,330 different dairy herds and 997 beef cattle herds were submitted for examination in the surveillance and control programme for BSE in Norway 2019. All the 6,884 tested brain samples were negative for BSE. 

Last ned rapporten

Eldre rapporter