BSE hos storfe

Klassisk BSE (bovin spongiform encefalopati) har ikke blitt påvist hos storfe i Norge, men ett atypisk tilfelle av BSE (H-variant) ble påvist i 2015.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av BSE hos storfe. 

Prionsykdommen BSE er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er chronic wasting disease (CWD) for hjort og skrapesjuke for sau. 

2018

Brain samples from 6496 bovine animals from 2,849 different dairy herds and 1,381 beef cattle herds were submitted for examination in the surveillance and control programme for BSE in Norway 2018. All the 6327 tested brain samples were negative for BSE.

Last ned rapporten

Eldre rapporter