Aviær influensa hos villfugl

Høypatogen aviær influensa (HPAI, også kalt fugleinfluensa) har aldri vært påvist verken hos ville fugler eller fjørfe i Norge.

Aviær influensa overvåkes hos ville fugler og hos fjørfe.

  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler. Overvåkingsprogrammet for AI i villfugl kjøres regelmessig, men ikke alltid på årlig basis.
  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtype H5 og H7, samt å bidra til å opprettholde denne statusen.

2018

Surveillance in 2018 did not detect highly pathogenic avian influenza infection in wild birds.

Last ned rapporten

Eldre rapporter