Aviær influensa hos villfugl

Høypatogen aviær influensa (HPAI, også kalt høypatogen fugleinfluensa) ble for første gang påvist hos villfugl i Norge i november 2020.

På oppdrag fra Mattilsynet overvåkes aviær influensa (AI) hos ville fugler og hos fjørfe.

  • Overvåkingsprogrammet for AI hos ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler.
  • Overvåkingsprogrammet for AI hos fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtypene H5 og H7.

2022

Prøver fra mer enn 1000 villfugl ble undersøkt i 2022. Det ble påvist høypatogent aviært influensavirus (HPAIV) i prøver fra 105 villfugl i 2022. To ulike virussubtyper, HPAI H5N1 og HPAI H5N5, ble påvist i Norge. HPAIV ble påvist hos villfugl i alle landets fylker unntatt Innlandet i 2022. De fylkene med flest villfuglpåvisninger var Troms og Finnmark og Rogaland. I 2022 ble HPAI for første gang påvist på Svalbard og Jan Mayen.

Last ned rapporten

Eldre rapporter