Kardiomyopatisyndrom (CMS) i Norge

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en alvorlig hjertelidelse som opptrer hos oppdrettslaks over hele landet.

Edgar Brun

avdelingsdirektør
Mobilnr: +47 91123595
E-post: edgar.brun@vetinst.no

Alle ansatte