Kardiomyopatisyndrom (CMS) i Norge

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en alvorlig hjertelidelse som opptrer hos oppdrettslaks over hele landet.