Radioaktivitet i villrein, elg og hjort fra Nordfjella høsten 2017

Den radioaktive isotopen cesium-137 er fortsatt påvisbar i norsk natur etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Kjøttprøver fra villrein, elg og hjort fra Nordfjella viste at villrein hadde høyere radioaktivitetsnivå enn elg og hjort, men at alle dyra hadde lave nivåer relatert til mattrygghet.

Undersøkelsen av Cs-137 i kjøttprøver tatt ut høsten 2017 fra villrein, elg og hjort fra Nordfjella, viste at villrein hadde høyere radioaktivitetsnivå enn elg og hjort, men at alle dyra hadde nivåer som var klart under den generelle grenseverdien på 600 Bq/kg for mat. Det lave nivået hadde sannsynligvis sammenheng med at det var lite sopp i området denne høsten. Reinsbukkene hadde lavere radioaktivitetsnivå enn simlene. Det kan muligens forklares med at bukkene går i egne flokker geografisk adskilt fra simlenes områder før brunstperioden setter inn, og tida før brunsten representer første del av fellingstida for dyra i dette materialet