Bakteriologi

Bakterier er encellede mikroorganismer som finnes overalt på jorden og kan vokse i alle slags miljø. Noen bakterier kan forårsake sykdom hos dyr og mennesker.

Bakterielle infeksjonssykdommer klassifiseres i liste 1-, 2-, og 3-sykdommer. Liste 1-sykdom er svært alvorlige sykdommer hvor et utbrudd av en slik sykdom vil medføre store tiltak for bekjempelse. Liste 2-sykdom er alvorlige sykdommer som krever systematisk bekjempelse, mens liste 3-sykdom anses det som hensiktsmessig å holde en oversikt over av ulike årsaker.

Flere bakterielle infeksjonssykdommer regnes som zoonotiske, som betyr at de kan smitte mellom dyr og mennesker. Andre bakterier kan smitte dyr og mennesker via mat og fôr, eller via miljø.

Veterinærinstituttet har ansvaret for flere overvåkningsprogram på sykdom hos dyr forårsaket av bakterier på oppdrag fra Mattilsynet. Forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos dyr og i dyrets miljø, samt i mat og fôr, overvåkes også.

Diagnostikk og forskning
Ved Veterinærinstituttet utføres både diagnostikk og forskning på liste 1-, 2- og 3- sykdommer, og insituttet har et særskilt beredskapsansvar på alvorlige dyre og fiskesykdommer, samt for utbrudd av matbårne sykdommer forårsaket av bakterier.

Diagnostikk av bakterier inkluderer identifisering, klassifisering og karakterisering av bakterier, og består av en rekke ulike klassiske mikrobiologiske metoder samt avanserte molekylærbiologiske metoder.

Veterinærinstituttet har flere BSL2 laboratorier, samt et avansert BSL3 laboratorium for forskning på bakterier og diagnostikk av bakterielle infeksjonssykdommer som det utgjør en risiko å arbeide med på laboratoriet. 

Referanselaboratorium
Veterinærinstituttet er i Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) for flere bakterier i Norge.

Rapporter


Forskningsprosjekt

Nyheter