Flere katter med Salmonella og utbrudd av småfuglsalmonellose

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har mottatt prøver fra nærmere 100 katter og prøvene analyseres fortløpende. Foreløpig er Salmonella påvist hos et titalls katter. Det er også påvist Salmonella fra døde småfugl. Mistanken er styrket om at det pågår et salmonellautbrudd hos småfugl, og at mange av de syke kattene er smittet fra fugl.

I midten av februar ble Mattilsynet og Veterinærinstituttet kontaktet av flere veterinærer som meldte om katter med feber og nedsatt allmenntilstand, og det var mistanke om at det kunne være salmonellainfeksjon hos flere av dem. Veterinærinstituttet har også fått opplysninger om dødelighet av småfugl på fôringsplasser flere steder på Østlandet og døde småfugl er innsendt til undersøkelse.  

Veterinærinstituttet har nå undersøkt prøver fra syke katter, og har foreløpig påvist salmonellabakterien hos et titalls katter. Bakterien er også påvist hos småfugl som har dødd av infeksjonen (blodforgiftning). Det er spesielt grønnsisik som så langt er rammet. Normalt påvises kun noen få tilfeller årlig med salmonellainfeksjon hos katt. Årsaken til økningen i år antas å skyldes et Salmonellautbrudd hos småfugl samt en mild vinter hvor kattene kanskje er mer aktive ute og jakter mer enn vanlig.

Det er ikke uvanlig at det oppstår salmonellautbrudd hos småfugl om etterjulsvinteren, fra januar til ut i april. Ved sykdomsutbrudd sees syke og døde småfugler ved fôringsplassen. Syke fugler bruser med fjærene, virker dorske og trege, og dør normalt av blodforgiftning i løpet av et par dager. Katter som fanger fugl eller beveger seg rundt fôringsplasser for småfugl kan smittes med Salmonella fra smittede, syke og døde fugler. Vanligvis får kattene mild forbigående sykdom, andre kan få feber og nedsatt allmenntilstand mens noen få kan bli mer alvorlig syke. De fleste kattene vil kvitte seg med bakterien i løpet av noen uker, men unntaksvis kan de skille ut bakterien i avføring over tid. Det er generelt ikke anbefalt å behandle salmonellose med antibiotika.

Slik kan smitte skje

Mennesker smittes hovedsakelig ved å få i seg Salmonella i munnen, vanligvis gjennom maten de spiser, men i noen tilfeller kan de også smittes ved direkte eller indirekte kontakt med smittede individer. Salmonella skilles ut i avføring fra smittede individer, og god hygiene er derfor effektivt for å unngå smitte. Det anbefales god håndhygiene etter kontakt med syke katter og i forbindelse med rengjøring av kattekasser og lignende. Katten bør heller ikke få tilgang til kjøkkenbenker eller steder der det lages mat. 

Smittevern

For å unngå smitte til menneske er det viktig å unngå kontakt med fugleavføring på fôringsplassene. Syke fugler må ikke tas i pleie. Døde fugler må fjernes på forsvarlig måte ved bruk av engangshansker eller plastpose som vrenges over fuglen. Videre er det viktig med grundig såpevask etter all håndtering av død fugl eller stell av fôringsinnretninger. Ved småfugldødelighet må fôringen avsluttes en periode på flere uker. Alle fôringsinnretninger må vaskes grundig med såpevann og tørkes. Ved fôring av småfugl bør det brukes hengende fôrinnretninger. Fôringsbrett der fuglene kan sitte i matfatet, bør unngås.

Informasjon til veterinærer

Veterinærer som mistenker Salmonella hos katt må huske å melde dette til Mattilsynet.

Her finner du informasjon til veterinærer i forbindelse med mistanke om Salmonella hos katt fra Mattilsynet

Informasjon til dyreeiere

Katteeiere med syke katter anbefales å kontakte sin veterinær. Veterinærinstituttet har ikke anledning å følge opp spørsmål fra privatpersoner relatert til sykdom hos kjæledyr.

Del artikkel