Stor smittetrussel ved import av levende storfe

Denne saken er eldre enn to år

En nylig publisert rapport fra Veterinærinstituttet konkluderer med at risikoen for introduksjon av paratuberkulose er stor ved import av levende storfe fra Danmark, Nederland, Frankrike, Canada og New Zealand.

{{GALLERY}}
Risikoen er stor selv om dyrene testes i opprinnelsesbesetningene og blir satt i importisolat i Norge etter innførsel. Paratuberkulose er en alvorlig kronisk tarminfeksjon hos drøvtyggere.

Av til sammen 27 vurderte smittetrusler er blant annet storfetuberkulose, Mycoplasma bovis, Q-feber og Clamydia abortus funnet å være viktige. Risikoen for at ett eller flere av disse smittestoffene vil bli innført ved import av storfe fra alle land unntatt Sverige vurderes som stor. Risikoen øker med antall dyr og antall besetninger man importerer dyr fra. Ved livdyrinnkjøp fra Danmark, Nederland, Frankrike, Canada eller New Zealand risikerer man også import av andre viktige smittetrusler
Import av gener via embryo eller sæd er i smittemessig henseende et langt bedre alternativ sammenlignet med import av livdyr.
 
Rapporten er gjort på oppdrag av husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP).

Les rapporten

Del artikkel