Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Produksjon av steril laks er et effektivt tiltak for å redusere genetiske interaksjoner mellom villaks og oppdrettslaks, og per i dag er triploidisering den eneste kommersielt tilgjengelige metoden for å produsere slik laks. Triploid laks er nå under utprøvning i såkalt «grønne» konsesjoner.

Målet med dette prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring, og prosjektet har valgt å fokusere på bakterier av stor betydning for sårdannelse; Moritella Viscosa og Tenacibaculum sp, og to svært utbredte virussykdommer; IPN og PD.

Smitteforsøk med diploid og triploid laks fra same familiegrupper vil bli gjennomført i prosjektperioden, og sykdomsutvikling og dødelighet vil bli studert. I tillegg vil genuttrykk ved infeksjon bli sammenlignet, med spesielt fokus på immungener.

Prosjektleder

Hilde Sindre

Samarbeidspartnere

  • Havforskningsinstituttet
  • AquaGen
  • VESO Vikan

Forskninginformasjon

Start
2015-01-01
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
FHF 901076
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi