Veterinærinstituttet tilstede på åpen dag hos AniCura

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet fikk være med å hjelpe til da AniCura Grünerløkka åpnet dørene og tilbød gratis behandling av hunder og katter med vanskeligstilte eiere. Tre av våre ansatte bistod AniCuras ansatte på selve dagen og tok med seg prøver tilbake til Veterinærinstituttet.

-Veterinærinstituttet har et ansvar for god helse og velferd for alle dyr. Det er derfor med stor glede at Veterinærinstituttet bidrar når AniCura på en god måte stiller opp for hunder og katter som kan trenge litt ekstra hjelp, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttets bidrag var gratis diagnostiske undersøkelser av prøver som ble tatt på dagen, samt oppfølgingsprøver.

-Smådyrklinikkene er viktige kunder for oss. Vi ønsket å bidra da AniCura åpnet dørene for dyrene til vanskeligstilte eiere, sier Charles Albin-Amiot, overingeniør og laboratorieleder.

Inger Sofie Hamnes, Marianne Gilhuus og Charles Albin-Amiot fra Veterinærinstituttet bistod klinikkens ansatte.

Tilbud til smådyrklinikkene

Veterinærinstituttet utfører laboratoriediagnostikk innen blant annet mikrobiologi og patologi og mottar rutinemessig prøver fra dyreklinikker i hele landet. Dette er en viktig diagnostisk tjeneste for veterinærene og bidrar også til overvåkning av ulike smittestoff og antibiotikaresistens hos norske dyr.

Les også nettmelding på AniCuras hjemmesider

Del artikkel