Ingen funn av MRSA hos svin i 2018

Denne saken er eldre enn to år

Den omfattende innsatsen som gjøres for å hindre at MRSA introduseres til norske svinebeseteninger, har effekt. I 2018 ble det ikke i ikke påvist noen positive besetninger i overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin.

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2018 prøver fra totalt 716 svinebesetninger over hele landet. Av disse var det 86 avlsbesetninger, 12 nav i purkeringer, 19 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene. De resterende 599 var slaktegrisbesetninger.

- Funnene fra 2018 viser at den innsatsen som gjøres for å hindre at MRSA introduseres til den norske svinepopulasjonen har effekt. Vi må imidlertid være innstilt på at ny introduksjon av smitte vil inntreffe, noe vi jo allerede har sett nå i 2019 med utbruddet som ble påvist i årets program – forklarer Anne Margrete Urdahl, seniorforsker og prosjektansvarlig for overvåkingsprogrammet ved Veterinærinstituttet.

I begynnelsen av februar 2019 varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om funn av LA-MRSA hos en svinebesetning i Nordland. Funnet ble gjort i overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin, og var den første påvisningen siden 2017.

- Besetningen i Nordland ble også undersøkt i 2018, og da så sent som i november, hvor den testet negativ. Dette er et meget godt eksempel på at vi med en omfattende overvåking, kan oppdage MRSA positive besetninger tidlig og slik sett begrenses smittespredningen til et mindre antall kontaktbesetninger, fortsetter Urdahl.

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er bakterier som er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

Les mer om MRSA på våre faktasider

Formålet med overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Her kan du lese mer og laste ned rapporten

Del artikkel