Ingen funn av MRSA hos svin i 2020

Denne saken er eldre enn to år

Den omfattende innsatsen som gjøres for å hindre at MRSA etableres i norske svinebeseteninger fungerer. I overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin, ble det i 2020 ikke påvist noen positive besetninger.

-Funnene fra 2020 viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå. I 2020 ble det faktisk ikke påvist MRSA i noen grisebesetninger, hverken via overvåkingsprogrammet eller via andre undersøkelser, og det er jo veldig bra, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl. 

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2020 prøver fra totalt 641 besetninger. Av disse var det 81 avlsbesetninger, 12 nav i purkeringer, 18 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene, og de resterende 530 var besetninger med mer enn 10 purker.I 2020 ble det undersøkt noe færre besetninger enn tidligere år, og flere av de som skulle vært prøvetatt to ganger, ble kun prøvetatt en gang.

-Prøvetaking av besetninger antas å ha vært noe påvirket av de nasjonale COVID-19 restriksjonene, forklarer Urdahl. Hun legger til at det er essensielt at man nå ikke lar de gode resultatene, og vanskelighetene med å få prøvetatt besetningene, ligge til grunn for å «senke garden» og redusere prøvetakingen framover. Det vil fort kunne slå tilbake og ende i at vi får et større utbrudd vi må håndtere, forklarer hun. 

MRSA hos gris er meldepliktig som B-sykdom. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet.

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

Her kan du lese mer om MRSA.

Formålet med Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin er å holde den norsk svinepopulasjonen fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Her finner du rapporten om overvåkingsprogrammet for 2020

Del artikkel