Utvikling av verktøy for optimalisert kontroll av koksidiose hos slaktekylling og kalkun, uten bruk av antimikrobielle midler

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Koksidiose hos slaktekylling og kalkun er en potensielt alvorlig sykdom i seg selv. Det er også en predisponerende faktor for utvikling av nekrotisk enteritt, en tilstand som utløser mer enn 90% av all terapeutisk bruk av antibiotika i norsk fjørfeproduksjon i dag. TEiCON har som hovedfokus å gi fjørfenæringen og forvaltningen tidsmessige diagnostiske verktøy og data. Disse kan gjøre næringen enda mer bærekraftig og videreutvikle vår sykdomsberedskap, og på den måten videreføre og styrke den norske næringens spesielle konkurransefortrinn. Prosjektets overordnete mål er å tilrettelegge for og forsterke bærekraftig norsk fjørfebasert kjøttproduksjon, basert på minimal bruk av terapeutiske antibiotika og antiparasittære fôrtilsetninger.

Samarbeidspartnere

  • Nortura
  • Den Stolte Hane
  • Norsk Kylling
  • Animalia
  • University of Guelph, Canada
  • University of London, UK
  • University of Oxford, UK

Prosjektleder

Øivind Øines

Start
2020-12-01
Slutt
2024-11-30
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi