Veterinærinstituttet med i nye nettverk innen antibiotikaresistens

Denne saken er eldre enn to år

Forskningsrådet har innvilget midler til opprettelse av fire nye nasjonale nettverk innen antibiotikaresistens. Veterinærinstituttet skal lede et nettverk som skal jobbe med spredning av resistens i sopp, og er med også i de andre tre nettverkene. 

Antibiotikaresistens er et problem innen humanhelse, for dyrehelse, for matproduksjon og miljø. Nettverkene skal samle fagfolk på tvers av fagmiljøene.

– Dette er veldig gode nyheter for oss og våre samarbeidspartnere, og vil være viktige plattformer hvor vi kan møtes, lære av hverandre og jobbe mot et felles mål.  Antibiotikaresistens er et «én helse»-problem som vi må jobbe sammen for å løse, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl.

Veterinærinstituttet fikk gjennomslag for et nettverk som skal jobbe med spredning av resistens i sopp som forårsaker sykdom hos mennesker og dyr. Dette er et økende problem tilsvarende resistens i bakterier, men har ikke fått like stor oppmerksomhet. Et slikt nettverk er derfor svært viktig for å sette dette på dagsordenen.

Her kan du se oversikt over de fire prosjektene hos Forskningsrådet. 

Del artikkel