Sammen for bedre kyllingoverlevelse

Denne saken er eldre enn to år

Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å redusere forekomsten av E. coli­-infeksjon i slaktekylling. Resultatene skal brukes til å utvikle et system for å kontrollere infeksjoner med E. coli. 

Ingr Helene Kravik Foto Bryndis Holm web
Inger Helene Kravik, doktorgradstipendiat ved Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm

Et nytt forskningsprosjekt skal redusere forekomsten av E. coli­-infeksjon i slaktekylling. Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Til tross for at den norske fjørfeindustrien har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 prosent, har man de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E.  coli­infeksjon (colibacillose) både i Norge og andre land i Europa. Den 1. mai startet forskningsprosjektet APEC­Seq, hvor aktører fra fjørfenæringen og forskere innen dyrehelse, bakteriologi og epidemiologi fra Veterinærinstituttet samarbeider tett. Målet er å redusere forekomsten av E. coli-­infeksjon i slaktekylling for å bedre helse og velferd hos kyllingen, samt legge til rette for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv matproduksjon.

– Vi har startet en systematisk innsamling av prøver fra flokker med høy dødelighet i første leveuke. Dette inkluderer obduksjon i felt, registrering av patologiske funn og prøvetakning til bakteriologiske undersøkelser, forteller Camilla Sekse, seniorforsker innen mattrygghet og nye helsetrusler ved Veterinærinstituttet.

Inger Helene Kravik, doktorgradstipendiat ved Veterinærinstituttet, har ansvaret for de bakteriologiske undersøkelsene og karakterisering av E. coli­ bakterier. I tillegg vil hun forsøke å identifisere faktorer som gir risiko for sykdom ved å kombinere bakteriekarakterisering med store mengder data fra produksjon, drift og miljø. Resultatene skal brukes til å utvikle et system for å kontrollere infeksjoner med E.  coli ­hos slaktekylling, både ved å identifisere spesielt sykdomsfremkallende bakteriestammer i en tidlig fase, og gjennom å etablere retningslinjer for forebygging av colibacillose i produksjon av slaktekylling.

Del artikkel