Slik testes hester og staller for Salmonella

Denne saken er eldre enn to år

Arbeidet fortsetter med å spore smitten i det pågående utbruddet med Salmonella Typhimurium hos hest. Slik foregår prøvetakingen av hester og staller. Veterinærinstituttet analyserer prøver og bistår Mattilsynet med faglige råd.

Salmonellabakterien som er satt i sammenheng med utbruddet er av den samme typen som i utbruddet i sommer, det vil si monofasisk Salmonella Thypimurium.

Utbruddet startet med at det ble påvist Salmonella Typhimurium på hester som stod på Hesteklinikken på NMBU 19. oktober 2018. Det er foreløpig ikke kjent hvor smitten stammer fra.

- Det er for tidlig å si om salmonellasmitten på NMBU skyldes at en smittet hest har kommet inn til Hesteklinikken, eller om smitten har ligget i miljøet, utstyr eller fôr siden det forrige utbruddet i sommer, sier Jorun Jarp, sikkerhets- og beredskapsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Les mer om Salmonella

Les spørsmål og svar om Salmonella-utbruddet

Les spørsmål og svar om smitte til mennesker

Prioritering av prøvetaking

Når det mistenkes at en hest kan være smittet med Salmonella eller når det påvises Salmonella hos en hest, så båndlegger Mattilsynet stallen som hesten tilhører. Båndlegging betyr at ingen hester kan flyttes ut eller inn av stallen.

For at båndleggingen skal oppheves, må prøver fra hester og stallmiljø være negative for Salmonella.

Mattilsynet tar prøver av hester og staller. Veterinærinstituttet analyserer prøvene og har gitt råd til Mattilsynet om hvordan prøvetakningsrekkefølgen skal prioriteres for raskest mulig å få oversikt over og kontroll på situasjonen.  

Alle hester og staller som kan ha hatt smittemessig kontakt med andre smittede hester skal prøvetas.

I slike kontaktbesetninger skal det tas prøver av både hester og miljø. Dette gjelder også staller som har en hest stående på NMBU som ikke er kommet hjem, eller hester som er døde eller avlivet på NMBU.

Årsaken er at man ønsker å utelukke at den aktuelle hesten kan ha brakt smitten inn til NMBU og at smitte kan ha blitt brakt tilbake til hjemmestallen med forurenset utstyr eller med personer som kan ha hatt med seg smitte på støvler eller klær.

Sannsynligheten for å være smittet vil variere fra stall til stall avhengig av omfanget av kontakt med smittet hest.

Hvor lang tid det tar å få svar

  • Etter tre døgn kan man normalt si om det er sterk mistanke om Salmonella i prøven eller ikke.
  • Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ for Salmonella.
  • Etter ytterligere ett døgn kan man normalt si hvilken type av Salmonella det er, for eksempel om det er Salmonella Typhimurium og hvilket isolat av bakterien det er snakk om.
  • Hester som er positive for Salmonella kan vanligvis ikke erklæres smittefrie før tre prøver tatt med minst én ukes mellomrom (helst lenger) er negative for Salmonella.

Del artikkel