Gode resultater for MRSA-overvåkingen også i 2017

Denne saken er eldre enn to år

Overvåkingen av MRSA hos svin i 2017, viste en fortsatt svært lav forekomst av MRSA hos svin. Det ble ikke påvist noen besetninger med klassisk LA-MRSA, det vil si MRSA CC398. I tre besetninger ble det påvist andre typer av MRSA.

Methicillinresistent Staphylococcus aureus forkortes MRSA, og er en type bakterier som er resistente mot enkelte viktige og vanlig brukte antibiotika. Spesielle «dyretilpassede» varianter av bakterien kalles LA-MRSA og disse kan smitte mellom mennesker og dyr.

Den vanligste varianten av LA-MRSA, det vil si «dyre-MRSA», er i Europa CC398 og er svært  vanlig hos svin. Smitte mellom svin og mennesker skjer via kontakt. Svinekjøtt er ikke regnet som kilde for smitte til mennesker.

Overvåking av MRSA

Overvåkingsprogrammmet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2017 prøver fra totalt 826 svinebesetninger. Av disse, var 85 avlsbesetninger, 729 var besetninger som produserte smågris (inkludert kombinerte besetninger) og 12 var nav i purkeringer.

- Funnene fra 2017 viser at vi har et godt program og at tiltakene satt inn de siste årene fungerer. Vi fant ingen nye besetninger med LA-MRSA CC398, selv om vi jo må forvente enkeltfunn med denne varianten i årene framover, forklarer seniorforsker og prosjektansvarlig Anne Margrete Urdahl.

Det ble påvist andre typer MRSA enn den typiske varianten i tre besetninger, en formeringsbesetning (MRSA CC7) og to kombinerte besetninger (MRSA CC130 og CC425) .

- At vi nå finner MRSA av andre typer enn den typiske LA-MRSA er helt naturlig – den som leter vil finne – og vi har en overvåking som er designet for å finne MRSA, fortsetter Urdahl. Dessverre er det sånn at gris smittes av MRSA fra mennesker, og mange MRSA vi finner hos mennesker vil også kunne påvises fra gris. Det betyr imidlertid ikke at disse MRSA-variantene nødvendigvis er godt egnet til å spre seg videre fra gris.  

Første gang i formeringsbesetning

I 2017, ble det for første gang påvist MRSA CC7 i en formeringsbesetning, og videre kontaktsporing påviste ytterligere en besetning med MRSA CC7. 

- Ved funn av MRSA i avlsbesetninger kan konsekvensene bli ekstra store med tanke på potensiale for spredning nedover i avlspyramiden. Heldigvis i dette tilfellet var det videre spredning kun til en besetning. Uten et pågående overvåkingsprogram som oppdaget dette, kunne situasjonen sett annerledes ut, sier Urdahl.

Formålet med Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering. Her kan du lese mer.

Les rapporten

Les hele rapporten

Del artikkel