EU-WISH: EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health 

EU-WISH sitt overordnede mål er å støtte de 26 deltakende europeiske landenes arbeid med å forbedre, utvide og styrke bruken av avløpsvann til overvåking. Denne overvåkingen har et folkehelseperspektiv, med et særlig fokus bl.a. på særdeles viktige patogener, antibiotikaresistens, samt kjemiske substanser. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet representerer Norge i dette prosjektet.

Les mer om prosjektet på våre engelske sider

Les mer om prosjektet på EU sine sider

Prosjektleder

Anne Margrete Urdahl

Samarbeidspartnere

EU-WISH prosjektet koordineres av Staten Serum Institute (SSI) i Danmark og the Hellenic National Public Health Organization (EODY) i Hellas. Det er 26 land involvert, representert av 62 institusjoner. I Norge jobber Veterinærinstituttet sammen med Folkehelseinstituttet i dette prosjektet. 

Forskninginformasjon

Start
2023-11-01
Slutt
2026-10-31
Prosjektnummer
34095
Status
Pågående
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Toksiske metaller og sporelementer, Virologi, Zoonoser