Nytt overvåkningsprogram på Mycoplasma Bovis - send inn prøver fra storfe gratis

Denne saken er eldre enn to år

I 2020 vil Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet gjennomføre en undersøkelse for å overvåke og få økt kunnskap om forekomsten av Mycoplasma bovis. 

Det er tidligere utført undersøkelser i begrenset omfang, men M. bovis er ikke blitt påvist i den norske storfepopulasjonen.

Mycoplasma bovis er utbredt på verdensbasis, og forekommer også i våre naboland. I Danmark ble bakterien påvist første gang i 1981, i Sverige i 2011 og i Finland i 2012. Per i dag er Norge og Island de eneste landene i verden der M. bovis aldri er påvist.

Flere typer sykdommer

Infeksjon med M. bovis kan gi opphav til flere typer sykdom. De vanligste sykdomsformene hos kalv er luftveisinfeksjon og iblant kan man også se mellomøre- og hjernehinnebetennelse.  Både kalv og voksne dyr kan få leddbetennelse. Hos kyr er kronisk mastitt vanlig. Dyra kan også få subkliniske infeksjoner.

Bakterien smitter vanligvis via tett og gjentatt kontakt mellom dyr. Den kan også overføres indirekte med utstyr som har vært i kontakt med smittede dyr som brukes på friske dyr. Bakterien kan skilles ut fra smittede dyr på slimhinnene og fra alle slags sekreter, inkludert neseflådd, vaginalsekret, melk og sæd. 

Erfaringer fra landene der M. bovis nylig har blitt introdusert, har vist at dette er en svært tapsbringende sykdom som er vanskelig å behandle og utrydde. Behandling med antibiotika fungerer ofte dårlig og det er også rapportert om en økende forekomst av antibiotikaresistens.

Veterinærinstituttet ønsker derfor å få innsendt prøve fra veterinærer i felt.

Gratis analyse av Mycoplasma bovis hos storfe

Dersom du som veterinær er i en storfebesetning med dyr som har symptomer som kan være forenlige med M. bovis-infeksjon, slik som luftveisinfeksjon, mastitt, ledd-, mellomøre- eller hjernehinnebetennelse, ønsker vi å få inn prøver til Veterinærinstituttet for analyse.

Hva slags prøver ønsker Veterinærinstituttet?

  • Prøver fra minst 5 dyr i hver besetning
  • Ved luftveisinfeksjon:
    Nesesvabre for PCR-undersøkelse, alternativt blodprøve (fullblod) for serologisk undersøkelse
  • Ved mastitt, ledd-, mellomøre- og hjernehinnebetennelse:
    Blodprøve (fullblod) for serologisk undersøkelse 

Nesesvabre med transportmedium kan bestilles på Veterinærinstituttets nettsider "Bestill Utstyr og medier"  og sendes uten kostnader. (scroll ned til Nesesvabre til Mycoplasma bovis OK-program)

Det vil bare bli analysert for M. bovis dersom ikke annet er spesifisert og M. bovis-analysene er gratis.

Svar på innsendelse blir gitt elektronisk i løpet av tre uker forutsatt at opplysningene om prøvene sendes inn via elektronisk prøvesvar og innsendingsskjema.

Ved bekreftede positive funn vil Mattilsynet bli informert for å vurdere håndtering av saken generelt og for å vurdere om sykdommen skal håndteres som en B-sykdom.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Del artikkel