Salmonellainfeksjon hos katter

Denne saken er eldre enn to år

Flere veterinærer har i løpet av den siste uken kontaktet Veterinærinstituttet om katter med feber og nedsatt almenntilstand. Fra enkelte syke katter er det påvist Salmonella, og hos flere mistenkes salmonellainfeksjon uten at det er endelig bekreftet. Disse tilfellene er meldt til Mattilsynet.

- Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugler om vinteren, er smittet med Salmonella, og det hender at katter smittes ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange småfugl. Flere av de syke kattene er rapportert å ha fanget småfugl, sier veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet.

Hun minner veterinærer om å varsle Mattilsynet ved mistanke.

- Veterinærer som mistenker salmonellainfeksjon hos katt, skal melde fra til Mattilsynet. Salmonellose er en meldepliktig sykdom hos dyr, og det anbefales å sende prøve til Veterinærinstituttet som er det nasjonale referanselaboratoriet for Salmonella hos dyr i Norge.

Katteeiere med syke katter anbefales å kontakte sin veterinær. Jørgensen forklarer at katter flest vil bli kvitt salmonellainfeksjonen etter kort tid, men noen katter kan skille ut bakteriene i avføring over lengre tid. Enkelte katter med mer alvorlig almenpåkjenning vil ha behov for væskebehandling og støtteterapi hos veterinær. Det er generelt ikke anbefalt å behandle salmonellapositive katter med antibiotika.

Her finner du informasjon til veterinærer i forbindelse med mistanke om Salmonella hos katt

Flere registrert i Sverige

I Norge registreres det kun noen få tilfeller av Salmonella hos katt per år. Det kan være reelt, men det kan også henge noe sammen med at privatpraktiserende veterinærer ofte sender slike prøver fra dyr til undersøkelse ved utenlandske laboratorier. Dette kan føre til en underrapportering av tilfeller fordi veterinæren selv må huske å melde Mattilsynet.

De siste årene er det årlig påvist flere hundre katter i nabolandet Sverige med Salmonella. I 2018 var tallet over 1100 katter. Svenskene antar at småfugl med Salmonella er den viktigste smittekilden for kattene. Genetiske undersøkelser av salmonellabakteriene har vist at bakterievarianter som finnes hos fugl også er de vanligste hos infiserte katter i Sverige. Salmonellose hos småfugl på fôringsplasser opptrer oftest på etterjulsvinteren med en topp i februar til april. Det er stor variasjon fra år til år i forekomst og enkelte år kan det være store utbrudd. Fuglene blir ofte syke og kan være lettere for katter å fange, sier veterinær Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet.

Koordinert med Folkehelsa

Salmonellabakterier fra dyr i Norge genotypes i forbindelse med overvåkning, og sendes også fra Veterinærinstituttet til Folkehelseinstituttet for å sammenliknes med salmonellabakterier funnet hos mennesker. Dette er et viktig element i overvåkning, og er avgjørende for å kunne påvise sykdomsutbrudd tidlig.

Salmonella er en zoonose, noe som betyr at smitten kan overføres fra dyr til menneske, og omvendt. Mennesker kan smittes med Salmonella ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl og andre Salmonella-positive dyr, som for eksempel smittede katter. God hygiene, spesielt håndhygiene, er derfor viktig dersom man mistenker at katten er smittet med Salmonella, eller i forbindelse med håndtering av fuglebrett og døde småfugl.

Les mer om Salmonella

Se nettnyhet fra Mattilsynet

Del artikkel