Smittsom digital dermatitt (CODD) påvist i Sverige

Denne saken er eldre enn to år

Smittsom digital dermatitt er en alvorlig klauvsykdom hos småfe som hittil ikke er påvist i Norge. For kort tid siden ble sykdommen for første gang påvist i en sauebesetning sør i Sverige.

Sykdommen smittsom digital dermatitt (contagious ovine digital dermatitis, CODD) forårsakes av bakterier av typen Treponema spp., og iblant sammen med andre bakterier som Fusobacterium necrophorum og fotråtebakterien Dichelobacter nodosus.

Infeksjonen starter i huden i klauvranda der dyra får et blødende sår. Den sprer seg deretter raskt videre i klauva. Dette kan føre til underminering av hornvevet med løsning av klauvkapsel, og alvorlig halthet og smerte som resultat. Sykdommen kan involvere ett eller flere ben, men som oftest blir bare den ene klauvkapselen på benet affisert. Sykdommen er vanskelig å behandle, og dersom den etablerer seg i en besetning, er den vanskelig å blir kvitt.

Kan ligne fotråte

Smittsom digital dermatitt kan ligne på fotråte, som er en meldepliktig B-sykdom hos småfe som finnes til en viss grad i Norge. Les mer fakta om sykdommen. 

Forskjellen er at fotråte, i motsetning til smittsom digital dermatitt, starter med en infeksjon i klauvspalten. Ved begge sykdommer kan klauvkapselen løsne. I tillegg utgjør fotråte en risikofaktor for å få smittsom digital dermatitt. Dersom disse sykdommene opptrer samtidig, kan man få et forvirrende klinisk bilde.

Unngå import av levende dyr

Både fotråte og smittsom digital dermatitt er overførbare smittsomme sykdommer. Import av livdyr er den mest sannsynlige årsaken til at fotråte ble introdusert til Norge. Dette er også en aktuell måte å introdusere smittsom digital dermatitt på og ut fra dyrevelferdsmessige og økonomiske hensyn er det viktig at vi holder Norge fritt for denne sykdommen. Et viktig forbyggende tiltak for å oppnå dette vil derfor være å la være å importere levende dyr til Norge.

Les også sak om doktorgradsarbeidet gjort ved Veterinærinstituttet Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau 

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke

Smittsom digital dermatitt er ikke en meldepliktig sykdom. Ut fra hensynet til sykdommens alvorlighetsgrad og siden den ikke er påvist i landet før er det likevel viktig at mistanke om forekomst meldes til Mattilsynet.

Les saken om påvisningen av CODD på SVAs nettsider 

Del artikkel