Nytt tilfelle av Salmonella Typhimurium påvist hos hest

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at én hest, oppstallet på hesteklinikken på NMBU, er bekreftet smittet med monofasisk Salmonella Typhimurium. Dette er et nytt utbrudd av den samme salmonellatypen vi så i sommer. Det er ikke klarlagt hvor smitten kommer fra.

-De undersøkelsene som vi har gjort bekrefter at bakterien som vi har funnet på hesteklinikken på NMBU har de samme egenskapene som utbruddsstammen som vi hadde i hestepopulasjonen i sommer. Denne varianten av Salmonella Typhimurium har spesielle egenskaper, og bakterien som vi har nå funnet ser ut til å være helt lik. Det vil videre bli undersøkelser i samarbeid med Folkehelseinstituttet for å sammenligne bakterien med andre isolater som vi har og isolater i Europa, forteller Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet

Mattilsynet har båndlagt hesteklinikken. Det betyr at ingen hester kan flyttes inn eller ut.  Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet samarbeider med å få et så komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten kommer fra. Mattilsynet tar prøver av hester som har vært pasient ved hesteklinikken i et gitt tidsrom i september og oktober. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som analyseres fortløpende. Videre prøvetaking og analyser vil bli vurdert fortløpende.

Testing for Salmonella

For å finne ut om et dyr har Salmonella må det tas en prøve som blir analysert i et laboratorium. Mattilsynet tar ut prøver av hester og staller som kan ha hatt smittemessig kontakt med smittede hester. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Dyreeier får svar av Mattilsynet på om prøver inneholdt salmonellabakterier eller ikke. Det kreves flere analysetrinn for å påvise Salmonella.

  • Dersom prøvene er negative, vil undersøkelsen normalt kunne avsluttes og besvares 4 virkedager etter at laboratoriet har mottatt prøven.
  • Dersom det i løpet av de første analysetrinnene er mistanke om at det er Salmonella i prøven, vil det normalt ta ytterligere 2-3 dager for at dette skal endelig bekreftes.
  • Den salmonellavarianten som er funnet i dette utbruddet, er en såkalt monofasisk Salmonella Typhimurium, og den krever et ekstra trinn for å verifisere diagnosen. Man må altså normalt beregne opp til 7-8 virkedager før man får et endelig svar
  • Mattilsynet vil pålegge salmonellapositive hestehold restriksjoner med hensyn til persontrafikk i stallen og flytting av hester inn og ut av stallen.
  • For å si at en hest er fri for Salmonella, etter først å ha vært positiv, må man ha tre salmonellanegative prøver fra hesten. Prøvetakningsintervallet mellom de tre prøvene kan variere noe, men det anbefales at det går minst en uke mellom prøvetakningene. I beste fall kan hesten erklæres fri etter cirka tre uker, dersom tre etterfølgende prøver er negative.
     

Les mer om Salmonella.

Les spørsmål og svar fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet og last ned plakater med gode smitteverntips i stallen og slik håndterer du salmonellasmitte i stallen.

Del artikkel