Helsemyndighetene etterforsker nasjonalt utbrudd av salmonella

Folkehelseinstituttet (FHI) har varslet om et nasjonalt utbrudd forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Det er så langt påvist smitte hos 42 personer bosatt i flere fylker. Kilden til smitte er foreløpig ukjent. Veterinærinstituttet bidrar i utbruddsetterforskningen.

FHI har satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om de smittede kan ha en felles smittekilde.

Les fakta om salmonella på vetinst.no

Del artikkel