Ny salmonellamistanke på hesteklinikken på NMBU

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet er varslet om ny mistanke om salmonella på hesteklinikken på NMBU. Veterinærinstituttet har mottatt prøver for analyse, og ytterligere prøvetaking er i gang. 

- Veterinærinstituttet har i dag mottatt prøver fra ni hester på hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen. Laboratoriet ved NMBU jobber også med saken. Vi håper å kunne bekrefte eller avkrefte salmonellamistanken i løpet av de neste dagene. Det er for tidlig å si om eventuell salmonellasmitte har sammenheng med utbruddet i sommer, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Foreløpig er dette bare en mistanke. Det er tre muligheter for utfall: 1) Prøvene kan være negative. 2) Det kan være et nytt utbrudd av den samme salmonellatypen vi så i sommer. 3) Det kan være en annen variant av salmonellabakterien.

Videre håndtering av saken vil derfor avhenge av prøveresultatene.                                

Mattilsynet har båndlagt klinikken. Det betyr at ingen hester kan komme inn eller ut.

Mattilsynet har kontaktet samtlige hesteeiere som har hester på NMBU. Andre hesteeiere som har vært innom klinikken vil bli kontaktet om nødvendig.

Les mer om Salmonella

Del artikkel