Kan Enterococcus hirae være en ny årsak til spedgrisdiaré i Norge?

Prosjektet har som hovedmål å undersøke om Enterococcus hirae er assosiert med spedgrisdiaré i Norge gjennom strukturert prøvetaking.

Diaré hos nyfødte griser er et av de vanligste sjukdomsproblemene i smågrisproduserende besetninger. Konsekvensene for svinenæringen er betydelige, da sjukdommen fører til økt dødelighet, nedsatt tilvekst og økt antibiotikaforbruk.

I de senere år har problemet med spedgrisdiaré fått økt oppmerksomhet flere steder i Europa. Årsaken er at problemet ser ut til å øke på tross av forebyggende behandling. Undersøkelser av denne «nye spedgrisdiaréen» (new neonatal porcine diarrhea, NNPD) har vist at den ikke forårsakes av tidligere velkjente smittestoffer.

Utredninger av NNPD i Sverige og Danmark har også funnet at stadig flere tilfeller av spedgrisdiaré ikke er forårsaket av «klassiske» patogener som enterotoksinproduserende E. coli, C. perfringens type C eller koksidier. De har heller ikke kunnet påvise noen kobling til C. perfringens type A, C. difficile eller enteropatogene virus. I stedet har de funnet en kobling mellom diaréen og en økt kolonisering av tarmen med enterokokker, mer spesifikt med arten E. hirae. Dette var et overraskende funn, da E. hirae ikke tidligere er velkjent som årsak til spedgrisdiaré. Det finnes enkelte rapporter som beskriver neonatal diaré hos andre dyreslag (katt, rotte, og kanin) der E. hirae har vært sannsynlig årsak.

I norske svinebesetninger er det observert økende forekomst av diaré hos spedgris de siste par årene. E. hirae har også her nylig blitt påvist i enkelte besetninger.

Vi vil i dette prosjektet gjennomføre grundige undersøkelser i norske besetninger med tilbakevendende problemer med spedgrisdiaré ved å:

  1. Undersøke forekomst av E. hirae hos spedgriser i besetninger med spedgrisdiaré, sammenlignet med friske besetninger.
  2. Studere betydningen av E. hirae for utviklingen av spedgrisdiaré ved å undersøke om det er noen sammenheng mellom patologiske forandringer i tarmen og forekomst av E. hirae.
  3. Gjøre genetiske sammenligninger mellom sjukdomsassosierte E. hirae fra Norge og Sverige.

Samarbeidspartnere

  • Svinehelsetjenesten i Animalia
  • SLU

Prosjektleder

Helene Wisløff

Start
2018-01-01
Slutt
2020-05-31
Status
Ferdig
Finansiering
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsområder
Bakteriologi, Patologi

Forskere